iusIT d.o.o., Šišenska cesta 5, 1000 Ljubljana

Zbiranje soglasij etažnih lastnikov


Podjetjem in lastnikom večstanovanjskih objektov nudimo pripravo podatkov o lastnikih in pridobivanje soglasij za posle rednega upravljanja, izvedbo izboljšav in druge dejavnosti.