iusIT d.o.o., Šišenska cesta 5, 1000 Ljubljana

Zbiranje soglasij etažnih lastnikov


Podjetjem in lastnikom večstanovanjskih objektov nudimo pripravo podatkov o lastnikih in pridobivanje soglasij za posle rednega upravljanja, izvedbo izboljšav in druge dejavnosti.

Etažni lastniki v večstanovanjskih objektih sprejemajo odločitve o upravljanju, vzdrževanju, posegih in podobnem na podlagi zadostnega odstotka soglasij lastnikov.

Soglasja lahko zbiramo za telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo, spremembe na objektu, spremembe namembnosti posameznih delov stavbe, ...


Pred začetkom zbiranja soglasij iz javnih virov (Zemljiška knjiga, Kataster), od upravnika ali predstavnika lastnikov pridobimo podatke o lastnikih in njihovih deležih.

Na podlagi želene vsebine in zakonodaje pripravimo obrazec za soglasje.

Soglasja zbiramo po pošti in na terenu.

Naročniku pripravimo poročilo in oddamo soglasja.

Trenutno pridobivamo soglasja za izgradnjo Telekomove optike na območju Ljubljana - center.